Ta natta tilbake?

Overfallsvoldtekter i Oslo. Igjen.
Demonstrasjon om at vi nå må ta natta tilbake. Igjen.
Budskapet er det samme. Kvinner skal kunne gå alene hjem uten å bli voldtatt.

Så klart er jeg enig. Hvem er vel ikke det?

Men jeg går ikke alene hjem i Oslo. Fordi jeg rett og slett ikke tør.

Det samme skjedde for noen år siden. Det var mange voldtekter i oslobyen. Jeg var student, og bodde i verdens beste hybel midt i hjertet av Grünerløkka. Midt i området hvor de fleste voldtektene skjedde. Jeg våknet til nyheter om morgenen om nye voldtekter, og så vinduet mitt på nyhetene.

Jeg ble ikke veldig skremt, men jeg tok mine forhåndsregler. Og jeg deltok ikke på demonstrasjonen som den gang gikk på løkka. Jeg var derimot provosert over budskapet om at vi burde gå alene hjem fordi det er vår rett å gå hjem alene.

Jeg gikk ikke hjem alene, selv om jeg er enig i prinsippet. Konsekvensene av en voldtekt er alt for store i forhold til prinsippet om å gå alene hjem. Den sjansen var og er ikke verd å ta.

Men er det vi kvinner som skal ta risikoen og konsekvensene alene? Nei, nå får gutta trå til og følge oss hjem. Eller gi oss gratis taxi.

Men for for all del , gå ikke alene hjem, og ta med venninna di!

– Voldtekt er ikke det verste

Å si at voldtekt er det verste som kan skje en kvinne er fordomsfullt, mener Anna Svensson.

Artikkelen på abcnyheter.no er verd å lese.

Svensson kritiserer det hun mener er en umyndiggjøring av voldtatte kvinner i samfunnsdebatten, og mener man gjør det vanskeligere for kvinner å bearbeide voldtekter når de plasseres i rollen som ofre.

– Å stemple kvinner som har opplevd seksuelle overgrep som ofre er å ta fra dem sin styrke og retten til å kjempe for seg selv, sier Svensson.

«Å kalle meg et voldtektsoffer er å se på meg med øynene til den som voldtok meg. Da er jeg fremdeles hans offer», skriver hun.

Heia Hjermann!

Barneombud Reidar Hjermann vil at henlagte saker om seksuelle overgrep mot barn skal komme fram i en politiattest. Om barneombud Reidar Hjermann får det som han ønsker, vil menn og kvinner som har vært mistenkt for seksuelle overgrep mot barn, få dette nedfelt i en politiattest selv om saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Advokatforeningen raser, og mener dette er totalt uhørt. Uskyldige bli rammet. Når en sak er henlagt, så er personen uskyldig etter loven, sier nyvalgt leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Arild Humlen. Selvsagt henger Frp seg på. Jan Arild Ellingsen sier at dersom man ikke er dømt for noe, så skal man ikke straffes for det, og det kan påvirke en uskyldig person resten av livet.

Men som Hjermann sier, så er det jo ekstremt vanskelig å bevise seksuelle overgrep mot barn, og lang vei å gå for å få en fellende dom. Derfor går mange skyldige overgripere fri.

Advokatforeningen og FRP fremhever voksnes rettssikerhet, hva med barnas sikkerhet? Ja, forslaget fra Barneombudet kan føre til at uskyldige voksne får svi. Men slik systemet er idag er det netopp barna som får svi.

Så hvem skal da gå foran? Uskyldige voksne eller uskyldige små barn? Svaret burde være enkelt!