Kollektivet

Idag savner jeg kollektivet. Som jeg bodde i et halvt års tid fordi jeg måtte flytte fra en annen hybel, og fordi jeg var for treg med å finne meg en ny. Jeg savner kollektivet, hvor jeg egentlig først og fremst var kjærest. Det kollektivet hvor jeg sjenert banka på døra en sommerdag i juni 2005. Ikke visste jeg da hva det ville bety for meg, og hva det allerede hadde betydd for mange andre. Det  samme kollektivet som lærte Malin om Dagsrevyen. Det kollektivet lærte meg var at kjærligheten virkelig er størst. For alle. Og at det krever handlinger deretter. Kollektivet til Norges kristelige studentforbund, også kalt Forbundet.

Her er det plass til alle, her er ei åpen dør. Her får du komme inn. Her er smil og godt humør. (En av sangene barnekoret i Bud synger)

Gjestfrihet har jeg lært hjemme, kjærlighet og omsorg også. Bare for å ha det sagt. Hjemme var det åpent hus og vi levde et helt normalt familieliv.  I kollektivet var det også åpent.  Der var for det meste studenter. Og alltid gjester.  Kanskje jeg kjente igjen gjestfriheten jeg selv hadde vokst opp med? Jeg selv konkluderte med at Forbundet og læstadianerungdom var en god kombinasjon. Teologien er nok noe forskjellig, men noe var det der som fenget meg… Kanskje var det kulturen? Friheten? At det var så avslappet? Kanskje var det rett og slett kombinasjonen Forbundet og ung samisk kvinne? For visst hadde Forbundet en samisk historie. Det var jo der sultestreikerne bodde noen tiår tidligere.

Kollektivet: En rekke engasjerte mennesker som kjemper for rettferdighet.  Da jeg var der, var det ureturnerbare asysøkere. Det var kamp for rettigheter til homofile, lesbiske og mennesker med transkjønna identitet. Før jeg kom var sameflagget på plass, da det stormet om man virkelig kunne bruke samisk flagg 17.mai i Oslo.

Jeg trådte inn der for første gang midtsommers. I hvite sommersko og ny blåturkis sommerkjole, sjenert og forelska i en krølltopp. Jeg følte meg veldig velkommen og hjemme.

Så kunne jeg den høsten feire min første valgseier der, som nyvalgt sametingsrepresentant.

Budsjettønsker?

Nå er det forberedelser til nytt sametingsplenum. Sakspapirene er kommet, og som vanlig på denne årstiden er det budsjettbehandling. Nå for 2012.

Det jeg er glad for er at det foreslås 300 000 til Nuoraj-TV. Det er et viktig og bra prosjekt, som jeg har snakket om en del ganger tidligere. Vi i NSR foreslo at de skulle få støtte på årets budsjett, men det ble stemt ned. Bra sametingsrådet nå har fulgt NSR sin oppfordring om å stable prosjektet på beina igjen, og også veldig bra det er direkte tilskudd. Så nå gleder jeg meg til ny produksjon på hjertespråket mitt.

Dessuten så blir det litt lettvidt under plenum, for jeg kan bare endre et par setninger på innlegget til budsjettet i fjor, så har jeg fiks ferdig innlegg. Men det er kanskje ikke så bra å trykke på REPEAT?

Vi i NSR har allerede startet vårt budsjettarbeid, men vi tar gjerne i mot innspill. Har du noen?

Pænga!

Hei du. Løst på litt pæng? Kor my? Femtitusen? Eller hundretusen? Eller kanskje ein million?

Det er budsjettbehandling her på Sametinget, og vi delar ut pengar. Viktige pengar. Sånn at folket der ute kan fortsette med dei gode aktivitetane, sånn at vi får det samfunnet vi vil ha. Eller drøymar om. Nokon av oss har jo ikkje automatisk fleirtal for forslaga våre. Men det er jo håp om at dei vil gå igjennom.

Sjøl vil eg dele ut over 1 million ekstra til alle dei fine flotte ungdommane våre;

– 500 000 ekstra til dei som vil ha samisk på videregående

– 400 000 til utvekslingsordning

– 100 000 til NuorajTV

– og  til Noereh!

Det er fint å dele ut pengar!  Kanskje vil dei ein gong sjå slik ut?

ČSV- matki

Eg har så lyst å vere med på ein ČSV-matki. Aller helst ein som Saia arrangerar. Ho snakka varmt om ČSV-matki på NSR landsmøtet for nokre veker sidan.

Sjøl arrangerte ho ein slik tur til Enare for samiske ungdommar. Eg er visst litt for gammel til å vere med på dei.

Men kva for ČSV-turar kan vi ha? Kanskje Møre og Romsdal sameforening kan arrangere ČSV-matki til Aursjøen med dei gamle samiske buplassane der? Kven blir med?

Eg trur utvekslingsstøtteordninga eg foreslo på Sametinget ville vore PERFEKT til ČSV-matki. Synd sametingsrådet ikkje vilha noko sånt….

Kva for ČSV-matki vil DU ha? Hadde Saia ein ČSV- matki til Eidsvoll og Ungdommens Nasjonalforsamling tru?

Saia på Ungdommens Nasjonalforsamling (bilete frå barneombudet.no)

Nostalgi

Til tider kan eg vere drøymande og tankefull. Sånn som i går, då eg fann gamle bilete, gamle dagbøker, og derfor også gamle minne. Om fine menneske eg har møtt, og ikke fullt så fine menneske. Om håplause forelskingar, om gamle vennskap, om nye vennskap, om reiser og studentliv. Det er fint med tilbakeblikk på livet. Sånn for å minnes at ein faktisk har hatt eit liv. For å lese tekstar med tankar. Sjå fine bilete med kortklipt Kirsti. Eg var jo ganske så vakker. No vil eg klippe meg.

Det har definitivt sin sjarm med gamle kamera, som ikkje er digitale. Det er fint å kikke på papirbilete, med the Doors på øyret, og minnar på netthinna. Eg trur ikkje det er samme sjarmen  å kikke på gamle digitale bilete på ein pc, sånn om ein ti års tid.

Forte-seg-å-fremkalle-alle-bileta.

No er eg og litt drøymande og tilbakeskuande. Det passar jo fint å vere i sånn modus på lang reise nordover landet.   Redesign var ordet.  Miljø. Gjenbruk. Å nei, eg har vel ikkje prata for mykje om det?

Sist vinter fann eg ut at englebarna skulle prøve seg på nettopp redesign. Å lage noko nytt av noko gammalt. Resultatene var inspirerande og overveldande. Prosessane noko krevande. Er ein lerar må ein tenkje på alle eventualitetar,og samtidig vite at det bestandig er nokon eventualitetar ein ikkje har tenkt på. Til dømes at ungdommar gjerne ikkje har gamle klede å sy om. Eller at symaskinane ikkje heilt funkar som dei burde.

Eg beundrar ungdommars engasjement. Deira pågangsmot. For fine resultat vart det, sjøl om ein ikkje bestandig forstår heilt kvifor ein må lage mønster og planlegge, ja og slettes ikkje kvifor det er viktig å tråkle.

Kvifor tenke når ein kan handle? Kvifor fundere og planlegge når ein berre kan gjere det?

Leraråret var fint, og kunst-og handverksleraren(altså undertegnende) var til tider i ekstase over alle fantastiske kunstnersjelar og produkta deira.

Takk for alle dei vakre augeblinka kjære englebarn! Det bur ein kunstnar i oss alle.

Lånudibme Sámen

Mij sámediggeájrasa máhttep ådå ássjijt Samediggeplenumen árvalit. Muv árvalus le oahppe-lånudime birra. Muv mielas le dát buorre árvalus. NSR sihtá sáme oahppe galggi oadtjut máhtelisvuodajt dårjagijt åhtsåt lånudibmáj ja oahppam-mannojda.

Vi sametingsrepresentantar kan foreslå nye saker for Sametingets plenum. Forslaget mitt er om utveksling i Sábme. Vi i NSR vil at samiske skoleelever skal få mulighet til å søke om støtte til utveksling og studieturer.

Muv ássje:
(norsk tekst under)

Lånudibme Sámen

NSR oajvvat doarjjaårnik ásaduvvá gånnå sáme oahppe vuodoskåvlån ja joarkkaskåvlån bessi dårjav åhtsåt lånudibmáj ja oahppomanojda. NSR miejnni dákkir doarjjaårnik galgaluluj ájnegis oahppijda ja aj skåvllåklássajda gudi sihti ietjá guovlojt Sámen guossidit.

Jáhkkep dákkir årnigis båhti viehka moadda vuogas båhtusa, duola dagu oahppe bessi dåbddusin sjaddat ja diedojt oadtjot ietjá sáme guovloj birra. Dákkir årniga nanniji sáme aktijvuodav, aj rijkkarájáj rastá. Sáme lånudime årniga li aj viehkken oahppij måvtåstuhttemav sámegiela fága gáktuj lasedit.

NSR sihtá Sámedigge galggá dákkir lånudimårnigav Sámedikke budsjehta baktu háldadit, ja sihtá sámediggerádde ássjijn barggagoahtá.


Utveksling i Sábme

NSR foreslår at det opprettes en støtteordning hvor samiske skoleelever i grunnskole og videregående skole kan søke om støtte til utveksling og studieturer. NSR mener en slik støtteordning bør være for både enkeltelever og skoleklasser som ønsker å reise til andre områder i Sápmi.

En slik ordning vil kunne få mange ringvirkninger, blant annet vil elevene kunne bli bedre kjent med og få nærmere kunnskap om andre samiske områder. Slike ordninger vil være viktig for å styrke det samiske felleskapet, også over landegrensene. Ordninger for samisk utveksling kan bidra til å øke elevenes motivasjon for samiskfaget.

NSR vil at Sametinget skal forvalte en slik utvekslingsordning over Sametingets budsjett, og ønsker at sametingsrådet følger opp denne saken.