21 resolusjonar

NSRs landsmøte har vedteke 21 resolusjonar. Det er rekord.

Det viser at NSR er ein levende organisasjon med engasjerte medlemmer.

Resolusjonane handla mellom anna om

  • Samisk hus i Bergen
  • om hummeroppdrett i Tysfjord
  • styrking av NRK Sámi Radio i Skånland
  • oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja

.. .. og ei heil del andre  🙂

Krøll

I går startet plan- og finans komiteen behandlingen av årsmelding for 2008. Alt var i skjønneste orden trodde vi, helt til tolken orienterte om at det var store forskjeller mellom den norske og den nordsamiske versjonen. Originalspråket på årsmeldingen er norsk, og den nordsamiske inneholder derfor alt for mye tekst enkelte steder. Flere representanter har nordsamisk som arbeidsspråk og har forberedt seg ut fra det dokumentet.

Litt av en glipp, men sånt kan skje. Men det ville dog vært krise om tolken ikke hadde oppdaget denne feilen, og vi faktisk hadde behandlet saken utfra forskjellig og feil grunnlag. Dessuten kom regnskapet ut til representantene noe i det seneste laget.

Ja, vi kjemper for de samiske språkene, men det er ingen tvil om at det ikke bare er papirkrøll på Sametinget sånn innimellom, men også språkkrøll. Årsmeldingen foreligger i det minste på nordsamisk. Sakspapirer på lule- og sørsamisk har jeg aldri sett noe til.

Novemberplenum 2008 mistet jeg alle sakspapirene i golvet, da var det også noe papirkrøll.

Samisk barnehage med norske barn?

Denne saken fremmet jeg på Sametingets plenum idag 26. februar 2007, og fikk god respons fra andre. Så da er det bare å følge med om Sametingsrådet tar tak i saken!


Samisk barnehagetilbud i Oslo og omegn.

Samisk barnehage i Oslo er det eneste samiske barnehagetilbudet i hele Sør- Norge. Samiske barn fra Oslos nabokommuner har ikke anledning til å søke barnehageplass i Oslo kommune selv om samisk barnehage har ledige plasser. Konsekvensen av det blir at den samiske barnehagen må fylle ledige plasser med ikke-samiske barn. En annen konsekvens er at barn som nå har plass i barnehagen og bor utenfor Oslo kommune, fratas plassen i barnehagen.

Barnehagens målsetting er at samiske barn også utenfor samisk kjerneområder skal ha mulighet til å ivareta og videreutvikle samisk språk- og kultur. Samisk barnehage i Oslo vil være med på å styrke barnas identitet og tilhørighet til det samiske miljø, samfunn og levemåte, og forene dette med barnas miljø i byen.

NSR sametingsgruppe mener det er uakseptabelt at en samisk barnehage fylles opp med ikke- samiske barn. NSR påpeker at alle kommuner skal legge forholdene til rett for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og kultur i den enkelte barnehage.

Fylkesgrenser og kommunegrenser er ofte til hinder for utvikling i det samiske samfunn. NSR mener at samisk barnehage i Oslo må bli barnehage for Oslo og omegn. Det må være mulig å finne en løsning hvor de andre kommunene kan “kjøpe” plasser fra Oslo kommune

NSR forventer at Sametingsrådet går i dialog med Oslo kommune og omliggende kommuner for snarest mulig å få en løsning på dette.