Frelse + Helse = Sant (?)

Sist helg var det samiske kirkedager i Enare! Jeg glimret med mitt fravær- dessverre! Jeg deltok nemlig på samiske kirkedager i Jokkmokk for noen år siden, og syntes det var veldig bra! En avdanka(?) ungdomskonsulent i Samisk kirkeråd er riktignok mest spent på hvordan ungdomsprogrammet var denne gangen.

Helsevesnet er gudsfornektende mener Ole Mathis Hetta, seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin og 3.kandidat på NSR sin liste i Sør- Norge. Han holdt nemlig foredrag om helse og frelse på kirkedagene. Han mener at siden helsevesenet er basert på et system med materialistiske trekk, så blir det vanskelig for helsearbeidere å være åpne for at åndelige velvære er viktig for menneskers helse.

I går kveld så jeg en dokumentar om Snåsakaill`n – Joralf Gjerstad. Han så noe jeg la spesielt merke til, at når man ikke har det godt inni seg, så kan det føre til at man blir fysisk syk. Å ha det vondt inni seg kan ha flere årsaker, som kan bunne i åndelighet.

Hva nå enn denne åndeligheten måtte være.

Som religionsviteren og hobbyteologen jeg er, så mener jeg at åndelighet er noe av det mest fundamentale i et menneskets liv. Det er grunnlaget for hvordan man forstår verden, grunnlaget for valg og handlinger. Jeg mener alt er en helhet og henger sammen. Rokkes noe, så rokkes det andre.

Tro kan flytte fjell står det visst et sted. Sykepleiersvigerfar er overbevist om at ei hand å holde i av og til kan være den beste medisinen.

Advertisements

Mennesket

I to år har jeg sittet i en arbeidsgruppe som skulle finne noe lurt om kirkens menneskesyn. Aller helst skulle vi kommet på geniale måter å kommunisere kirkens menneskesyn, men det har vi gitt opp for lengst. Ingen av oss har faglig bakgrunn innenfor kommunikasjon, så det fant vi ut var å ta litt vann over hodet. Dessuten så har vi hatt mer enn nok å finne ut av hva kirkens menneskesyn faktisk er.

Det har vi for så vidt heller ikke noe svar på.
Jeg synes det er betryggende at det ikke finnes noe entydig svar på hva et menneske er, men at man kan ha ulike vinklinger og ulike tilnærminger. Hva mennesket er har jo vært gjenstand for debatter og filosoferinger opp i gjennom tidene. Og vi fortsetter. Mennesket er med-skaper. Mennesket er mottagende. Mennesket er destruktivt. Mennesket i naturen. Mennesket i kulturen…. og så videre.
Jeg har savna en samisk filosofi og teologi håndbok. For hva er samisk tenkning om mennesket? Jeg starta med å skrive om mitt eget forhold naturen, og reflektere rundt det. Det kan jo være en start for meg selv.

Konflikten i Gaza

Konflikten mellom Palestina og Israel engasjerer mange. Konflikten er kompleks, har mange nyanser og jeg har (heller)ikke noen forslag til varig løsning.

De kristne i norge engasjerer seg også- på alle sider. Den norske Kirkes ledere har sendt brev til den israelske ambassaden og ber om at israelske mundigheter må gjøre hva som står i deres makt for å stoppe den humanitære katastrofen i Gaza. De skriver også at Israel har, i kraft av sin militære styrke, et særlig ansvar for de enorme tap av menneskeliv. Biskop emeritus Gunnar Stålsett tar også bladet fra munnen og ber om at blodbadet i Gaza må stanses. Stålsett kritiserer også kristne som forsvarer drap på uskyldige sivile. Nestleder i Forening Med Israel For Fred, Gabriel Edland er ikke akkurat enig og han kaller Ståsett for ond.

Jeg synes det er bekymringsfullt at en del kristne isolerer Israel mot kritikk fordi de har en oppfatning av at Israelere er Guds utvalgte folk. Preses blant biskopene, Olav Skjevesland sier at de trenger hjelp til å sortere mellom Israel som teologisk størrelse og Israels som moderne militærmakt, som går fram på en måte som synes å være helt ute av proporsjoner.

Mens debatten tilspisser seg her til lands, og det meldes om demostrasjoner med påfølgende gatekamper i Oslo, fortsetter Israel bombingen i Gaza. Vårt medlemsskap i facebookgrupper og deltakelse i fredsdemonstrasjonen her langt nord har i grunn ikke noen direkte virkning på Israels politikk, men er kanskje en viktig solidaritetserklæring for det palestinske folk.

– og hva skal staten så gjøre med kirkeeliten?

Det er bred politisk enighet om at kirken selv skal utnevne biskoper fra 2012. Men før det må kirken gå igjennom betydelige demokratiske prosesser.

Det er ingen tvil om at vi ikke hadde fått de mest folkekjære biskopene- som Stålsett og Køhn, om det ikke hadde vært kirkelig statsråd som hadde utnevnt dem. Vi vet alle hvilken betydning de har hatt for forståelsen og utviklingen av kirken.

Nå skal de utnevnes innen for Den norske kirkes(Dnk) egne strukturer. Før det skal kirken gjennom en demokratiseringsreform. Spørsmålet blir om denne prosessen klarer å få bukt med kirkeeliten som råder i Dnk idag? Det er et problem at bare noen prosent stemmer ved menighetsrådsvalg, og at det er den samme eliten som går igjen både i menighetsråd og bispedømmeråd, i allefall enkelte steder i landet.