Verdighetsgaranti for eldre samer

Nå må vi sikre eldre samer i Oslo og omegn verdighetsgaranti. Derfor fremmet jeg en sak på Sametinget denne uka som skal sikre omsorgstilbudet for áhkko og áddjá.

Áhkko og áddjá skal kunne snakke samisk i møte med helsepersonell. De skal også bli møtt med helsepersonell som har fagkunnskap om språk og kultur. Derfor vil jeg ha et pilotprosjekt hvor  en sykehjemsavdeling får ansvar for omsorgstilbud for eldre samer i Oslo og omegn. Et slik prosjekt vil nettopp være med på å sikre tilstrekkelig fagkompetanse blant ansatte, og dertil et bedre tilbud for den enkelte.

Vi står foran en eldrebølge, også en samiske eldrebølge. Blant annet i Oslo. Det er viktig med helsetilbud som er tilpasset samiske eldres behov.

Helsepersonells fagkunnskap er en nøkkelutfordring. Organiseringen av den en annen. Derfor tror jeg at et pilotprosjekt er viktig, for å i møtekomme disse utfordringene.

Våre eldre har mye kunnskap som må videreføres.

Så får vi håpe sametingsrådet også er enig. Vi får se hva de svarer på neste plenum.

 

Selvmord

Er det galt å ta selvmord? Har man en rett til å ta sitt eget liv? Er den som tar sitt eget liv selv ansvarlig for sine handlinger?

Det var heftige spørsmål å ta stilling til tidlig på morgenen. Jeg hadde rukket å fått meg en kopp te, funnet en plass og bladd i kursheftet.

Disse spørsmålene skulle besvares før kurset startet. Ja, for hva er egentlig mine holdninger til selvmord? Jo mer jeg tenkte på disse spørsmålene, jo vanskeligere ble det å svare. Det er jo ganske så omfattende spørsmål. Ikke minst et sårbart tema.

I dag og i morgen deltar jeg på et kurs for å lære førstehjelp ved selvmordsfare. Vi skal blant annet lære å fange opp mennesker som er i fare for å ta sitt eget liv, og også stille direkte spørsmål til den det gjelder. Men det er også viktig å se på sine egne holdninger og følelser i forhold til selvmord. Ja, og så klart må man tenke over hvilke erfaringer man selv har med selvmord. Det er intense dager med mye å tenke på.

Er det galt å ta sitt eget liv? Jeg krysset av midt i mellom. Det handler egentlig om ens grunnleggende menneskesyn. For meg er vurderingene i spennet mellom menneskets rett til selvbestemmelse over eget liv, til forestillingen om at livet er gitt som gave, av en Gud (som jeg tror på). Og Gud gir livet, og skal da også være den som tar livet. Eller er det egentlig så enkelt? Hva mener du?

 

Kvinne på tinget

I dag har vi markert kvinnedagen med appeller fra Sámi Nisson Forum og Norgga Saráhkka.

Og med kake. Som seg hør og bør.

Så da er det bare å kose seg, og (prøve å ) glemme alt kroppshysteriet som finnes der ute. Kaker er til for å nytes. Så får det så være med valker og hengepupper. Jeg er en smule lei dette fokuset, og de usunne kroppsidealene, selv om jeg også -såklart- blir påvirket av det.

Vet noen om bra kvinneblad som ikke har fokus på kropp, mat eller trening?

Sametingets legitimitet

På lederplass idag skriver Ságat om rolige dager på Sametinget. Som det kommer fram så har vi bare en sak i vår komite. Det er riktignok en stor og viktig sak, men vi har altså kapasitet til å behandle flere saker.

Årsaken til dette er jo at Sametingsrådet ikke klarer å produsere flere saker, og det er problematisk på mange måter. Man kan jo alltids skrive noe om at man ikke bruker representantenes tid godt nok og slikt, men det aller største problemet er at dette går ut over Sametingets legitimitet.

Vi har kjempet for å få Sametiget, og vi vil nå gjøre alt vi kan for å forsvare det. Det er krefter i samfunnet som ville legge Sametinget ned, noe som vi i den offentlige debatten kan forsvare. Men det vi ikke kan gjøre noe med, er antallet saker som Sametingets plenum skal behandle. Få saker utfordrer nettopp Sametingets legitimitet.

Men ikke bare få saker alene utfordrer Sametingets legitimitet og troverdighet. Å la være å behandle viktige saker er også av betydning. En av de vitigste sakene for det samiske folk er Samehandlingsreformen. Høringsfristen gikk ut i januar, og jeg trodde vi skulle få behandle den på plenum om to uker. Men neida, den er satt opp som redegjørelse. Vi skal få lov å si vår mening i en debatt, og så kan sametingsrådet velge om de vil ta med våre innspill eller ikke. Jeg mener at sametingsrådet ville stått sterkere i konsultasjoner med regjeringa med et plenumsvedtak i hånden. Ja, og hva ville det vedtaket vært? Det bestemmer de jo selv. De har jo flertall.

Men kanskje det egentlig er selvstendig politikk som er mangelvare?

21 resolusjonar

NSRs landsmøte har vedteke 21 resolusjonar. Det er rekord.

Det viser at NSR er ein levende organisasjon med engasjerte medlemmer.

Resolusjonane handla mellom anna om

  • Samisk hus i Bergen
  • om hummeroppdrett i Tysfjord
  • styrking av NRK Sámi Radio i Skånland
  • oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja

.. .. og ei heil del andre  🙂