Kvinne på tinget

I dag har vi markert kvinnedagen med appeller fra Sámi Nisson Forum og Norgga Saráhkka.

Og med kake. Som seg hør og bør.

Så da er det bare å kose seg, og (prøve å ) glemme alt kroppshysteriet som finnes der ute. Kaker er til for å nytes. Så får det så være med valker og hengepupper. Jeg er en smule lei dette fokuset, og de usunne kroppsidealene, selv om jeg også -såklart- blir påvirket av det.

Vet noen om bra kvinneblad som ikke har fokus på kropp, mat eller trening?

Sametingets legitimitet

På lederplass idag skriver Ságat om rolige dager på Sametinget. Som det kommer fram så har vi bare en sak i vår komite. Det er riktignok en stor og viktig sak, men vi har altså kapasitet til å behandle flere saker.

Årsaken til dette er jo at Sametingsrådet ikke klarer å produsere flere saker, og det er problematisk på mange måter. Man kan jo alltids skrive noe om at man ikke bruker representantenes tid godt nok og slikt, men det aller største problemet er at dette går ut over Sametingets legitimitet.

Vi har kjempet for å få Sametiget, og vi vil nå gjøre alt vi kan for å forsvare det. Det er krefter i samfunnet som ville legge Sametinget ned, noe som vi i den offentlige debatten kan forsvare. Men det vi ikke kan gjøre noe med, er antallet saker som Sametingets plenum skal behandle. Få saker utfordrer nettopp Sametingets legitimitet.

Men ikke bare få saker alene utfordrer Sametingets legitimitet og troverdighet. Å la være å behandle viktige saker er også av betydning. En av de vitigste sakene for det samiske folk er Samehandlingsreformen. Høringsfristen gikk ut i januar, og jeg trodde vi skulle få behandle den på plenum om to uker. Men neida, den er satt opp som redegjørelse. Vi skal få lov å si vår mening i en debatt, og så kan sametingsrådet velge om de vil ta med våre innspill eller ikke. Jeg mener at sametingsrådet ville stått sterkere i konsultasjoner med regjeringa med et plenumsvedtak i hånden. Ja, og hva ville det vedtaket vært? Det bestemmer de jo selv. De har jo flertall.

Men kanskje det egentlig er selvstendig politikk som er mangelvare?

21 resolusjonar

NSRs landsmøte har vedteke 21 resolusjonar. Det er rekord.

Det viser at NSR er ein levende organisasjon med engasjerte medlemmer.

Resolusjonane handla mellom anna om

  • Samisk hus i Bergen
  • om hummeroppdrett i Tysfjord
  • styrking av NRK Sámi Radio i Skånland
  • oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja

.. .. og ei heil del andre  🙂

Frelse + Helse = Sant (?)

Sist helg var det samiske kirkedager i Enare! Jeg glimret med mitt fravær- dessverre! Jeg deltok nemlig på samiske kirkedager i Jokkmokk for noen år siden, og syntes det var veldig bra! En avdanka(?) ungdomskonsulent i Samisk kirkeråd er riktignok mest spent på hvordan ungdomsprogrammet var denne gangen.

Helsevesnet er gudsfornektende mener Ole Mathis Hetta, seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin og 3.kandidat på NSR sin liste i Sør- Norge. Han holdt nemlig foredrag om helse og frelse på kirkedagene. Han mener at siden helsevesenet er basert på et system med materialistiske trekk, så blir det vanskelig for helsearbeidere å være åpne for at åndelige velvære er viktig for menneskers helse.

I går kveld så jeg en dokumentar om Snåsakaill`n – Joralf Gjerstad. Han så noe jeg la spesielt merke til, at når man ikke har det godt inni seg, så kan det føre til at man blir fysisk syk. Å ha det vondt inni seg kan ha flere årsaker, som kan bunne i åndelighet.

Hva nå enn denne åndeligheten måtte være.

Som religionsviteren og hobbyteologen jeg er, så mener jeg at åndelighet er noe av det mest fundamentale i et menneskets liv. Det er grunnlaget for hvordan man forstår verden, grunnlaget for valg og handlinger. Jeg mener alt er en helhet og henger sammen. Rokkes noe, så rokkes det andre.

Tro kan flytte fjell står det visst et sted. Sykepleiersvigerfar er overbevist om at ei hand å holde i av og til kan være den beste medisinen.

Leve uten alkohol?

Sámi Nisson Forum (SNF) setter nå alkoholmisbruk blant samer på dagsordenen! Det synes jeg er bra og på tide. SNF og Gudrun Lindi vil nå kartlegge omfanget av dette blant samer i Skandinavia og Russland.

Jeg får innrømme at dette ikke akkurat har vært noe tema blant oss samepolitikere, og jeg bøyer meg i støvet for Lindi og company som tar opp dette sårbare og kanskje også tabubelagte (?) temaet.

Alle vet at det er alkoholmisbruk blant samer, unge så vel som eldre. Men hvor stort omfang det er, det vet ikke jeg. Ikke vet jeg hvorvidt det er et større problem blant oss samer enn blant majoritetsbefolkningen. Jeg vet heller ikke om alle konsekvensene det medfører. Jeg håper undersøkelsen SNF setter igang fortelle oss det.

De fleste av oss skiller mellom bruk og misbruk av alkohol, men er veien fra bruk til misbruk kortere enn vi tror? Eller vil tro?

Kollisjon

Ulike virkelighetsforståelser fører ofte til heftige debatter, både i politikken og samfunnet for øvrig. Jeg, og mange med meg heier på Snåsakaill’n. Det har jeg bestandig gjort, og kommer til å fortsette med det. Snåsakaill`n har vært kjent og kjær i Trøndelagen gjennom hele min oppvekst, og jeg har flere venner som har fått hjelp av han.

Enda en bok om Joralf Gjerstad sine evner ble utgitt i høst, og da ble det oppstyr. Først og fremst et utrolig mediatrykk mot en rolig og sindig trønder, med påfølgende samfunnsdebatt om hvorvidt dette kan være riktig. Gjerstad sine evner er bare tull og vas mener noen. Nei sier andre, det virker jo. Jeg er selv overbevist om at det virker. Ikke kan jeg forklare det, og ikke trenger jeg noen forklaring for min egen del heller. Jeg tror det funker. Jeg tror noen har evner andre ikke har. Og ikke minst tror jeg at det finnes mer mellom himmel og jord enn vi vet om og kan forklare.

Det så ut til at debatten hadde stilnet, og at pensjonisten fra Snåsa kunne arbeide i fred. Mer publisitet førte jo selvsagt til valfarting til Snåsa. Kanskje er han ett siste håp for noen.

Men så kommer det fram at helseministeren også har kontaktet og fått hjelp av Snåsakaill’n. Så det bugner over av alle slags medisinske eksperter som er kritiske til dette, ja for sannelig skader han norsk helsevesen. Ap sin nestleder er også med i heiagjengen, og siste skudd på stammen er SVs Olav Gunnar Ballo. Ja, han får i allefall mye kritikk. Han er jo tross alt lege og utdannet innen skolemedisinen. Det går altså bare ikke an.

Det kan virke som om det er greit å tro på Snåsakaill’n sine evner så lenge man ikke er topp- politiker eller lege. For å være med i Snåsakaill- heiagjengen er for mange en støtteerklæring til all slags healing, både den kommersielle og ikke- kommersielle.

Jeg kan egentlig ikke helt skjønne all den oppstandelsen, for hvorfor kan ikke folk bare godta at det ikke er alt man kan forstå og alt man kan forklare? Men det er vel i bunn og grunn ulike verdensbilder og virkelighetsoppfatninger som kolliderer med hverandre, og ikke minst at den (evige?) diskusjonen mellom skolemedisinen og alternativ medisin blusser opp (igjen).

Eller er det så enkelt? Selv advarer Gjerstad mot healere.
«Kall meg hva du vil, men ikke healer. Et medmenneske er det jeg forsøker å være».

Jaja… jeg er nå for engangs skyld litt enig med Olav Gunnar Ballo. Det er jo slettes ikke værst bare det…