Forskjellsbehandling av samiske elever

Vi har mange utfordringer når det gjelder samisk undervisning. En av dem er at foreldrene må kjempe om samiskundervisning for barna sine, og at man ikke vet at man har rett på slik undervisning. Dette har jeg skrevet leserinnlegg om. for å bedre situasjonen har jeg to forslag; det ene er informasjonskampanjer om rett og mulighet for opplæring i og på samisk. Det andre er at skolene i sine rutiner ved innskriving til skolen spør om barna skal ha samiskundervisning. Her er leserinnlegget i sin helhet:

FORSKJELLSBEHANDLING AV SAMISKE ELEVER

Barnas rett og mulighet til utdanning er et fundament i samfunnet vårt. Alle barn får tilbud om lik utdanning uansett bakgrunn man har og uavhengig av hvilke foreldre man har.

Dette gjelder ikke samiske barn.

For mange samiske barn er muligheten til opplæring i samisk – eget morsmål- avhengig av om de har foreldre som orker å kjempe for at barnet skal få undervisningen det har krav på. Merk: foreldre som kjemper for at kommunen skal oppfylle en lovpålagt oppgave. For alle samiske barn har rett til opplæring i samisk uansett hvor man bor, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette.

I praksis er det slik at det i mange tilfeller hviler på foreldrenes innsatsvilje, i noen tilfeller også kranglevilje. Dette fører til et skille mellom samiske barn, hvor de som har foreldre som ikke gir seg får samiskundervisning, og de som ikke har det, mister denne undervisninga.

Noe må gjøres. For dette går ikke an. Det er uakseptabelt at vi- i 2013- har et system som forskjellsbehandler samiske barn. En ting er at foreldrene må kjempe for undervisning, en annen er mangel på informasjon om dette. For mangel på informasjon er også en vesentlig utfordring. En del foreldre vet ikke om retten barna har til undervisning. Jeg møtte nylig en ungdom som akkurat hadde blitt ferdig med ungdomsskolen, og som fortalte meg at nå ville han lære samisk. Du har ikke hatt samisk på skolen da? spurte jeg. Hæ, kunne jeg hatt samisk på skolen? svarte han. Jeg har også møtt en annen ungdom som på barneskolen fikk beskjed om at samisk kunne hun vente med til ungdomsskolen. Nå er hun ferdig grunnskolen og har ikke hatt en time samiskundervisning. Begge disse ungdommene har hatt retten på sin side. Ingen har fått det. Det er pinlig.

Vi på Sametinget har ikke styringsrett over kommunene, så det er begrenset hva vi kan gjøre. Vi kan påpeke det, og jeg håper nå at myndighetene tar tak i denne utfordringen. Jeg har to forslag som jeg tror vil forbedre det hele. Det ene er informasjonskampanjer, både overfor skoleeiere og foreldre om retten og muligheten barna har til opplæring i samisk. Et annet forslag er at dette tas opp i rutinene når barna skrives inn i grunnskolen. Slik at skolene så tidlig som mulig kan forberede samiskundervisningen til barna. For i dag – med den teknologien som finnes- er det mulig å få det til uansett hvor man bor.

Barn har rett!

Barn har RETT! Rett og slett!

Denne uken entret barn talerstolen på Sametinget og fortalte om deres hverdag. Den inneholder blant annet mobbing, manglende læremidler og samiskundervisning på ettermiddagstid når de andre barna har fri.

Det er urettferdig.

Det er velkjente problemstillinger, men hvordan skal vi hanskes med dem? Det gjør inntrykk å høre dette fra barna selv, på eget morsmål!

Vi hadde seminar om barnekonvensjonen på Sametignet denne uken. Den fyller tjue år nå i 2009, og vi hadde en rekke gode innlegg. Først og fremst barna selv, Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Redd Barna, Lucy Smith og Hadi Lile.

Det er bare å konkludere med at vi har litt av en jobb å gjøre for å oppfylle barnekonvensjonen!

Så brett opp armene- rett og slett!

KUNST

Idag ble Barnekunstutstillingen åpnet på Sametinget. Senere i uka har vi seminar om barnekonvensjonen, som nå er 20 år!

Luonndogåvvå naturbilde – Ellen Máddjá Ráhka- Pedersen, 6 år
Nora – Várjjat Sámi Musea /Varanger Samiske Museum
Elev- Karasjok kulturskole
Germaj- slange – Samiskklasse Drag skole 2006, 10-13 år
Guhkkár pung -Erik Nystø Ráhka, 13 år
Væssko veske -Sara Kajsa Mikkelsen, 9 år
Nora- Sameskolen i Hattfjelldal
Daniel – Várjjat Sámi Musea /Varanger Samiske Museum
Ukjent kunstner- Várjjat Sámi Musea /Varanger Samiske Museum

Minoritetsbarns manglende rettigheter.

Tatere føler seg diskriminert. Loven sier at barn av taterfamilier som omplasseres i fosterhjem skal plasseres i hjem med samme kulturbakgrunn som de selv kommer fra. Det skjer ikke. Dessverre er dette en velkjent problematikk for samer også.

Det er trist at det skal være slik i dagens Norge.

– Barn fra taterfamilier havner i norske familier. Da mister de muligheten til å lære egen kultur og identitet, sier Monika Karlsen.

Dette høres så kjent så kjent ut!

– Dessuten er krava for å bli fosterfamilie at du gir opp taterkulturen, sier Lennart, og da er jo hele vitsen borte.

Heia Hjermann!

Barneombud Reidar Hjermann vil at henlagte saker om seksuelle overgrep mot barn skal komme fram i en politiattest. Om barneombud Reidar Hjermann får det som han ønsker, vil menn og kvinner som har vært mistenkt for seksuelle overgrep mot barn, få dette nedfelt i en politiattest selv om saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Advokatforeningen raser, og mener dette er totalt uhørt. Uskyldige bli rammet. Når en sak er henlagt, så er personen uskyldig etter loven, sier nyvalgt leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Arild Humlen. Selvsagt henger Frp seg på. Jan Arild Ellingsen sier at dersom man ikke er dømt for noe, så skal man ikke straffes for det, og det kan påvirke en uskyldig person resten av livet.

Men som Hjermann sier, så er det jo ekstremt vanskelig å bevise seksuelle overgrep mot barn, og lang vei å gå for å få en fellende dom. Derfor går mange skyldige overgripere fri.

Advokatforeningen og FRP fremhever voksnes rettssikerhet, hva med barnas sikkerhet? Ja, forslaget fra Barneombudet kan føre til at uskyldige voksne får svi. Men slik systemet er idag er det netopp barna som får svi.

Så hvem skal da gå foran? Uskyldige voksne eller uskyldige små barn? Svaret burde være enkelt!

Frivillighet i Sápmi

Det skuffer meg at spesielt visepresident Marianne Balto går til frontalangrep på NSR fordi vi har drevet og fortsatt driver samiske barnehager. Det ER en kommunal oppgave, men når kommunen ikke gjør den jobben, så tar vi ansvar. Det krever timesvis med frivillig innsats, og takken man får er kjeft kjeft kjeft. Hvorfor tar ikke visepresidenten tak i det som er problemet? At Alta kommune ikke driver samisk barnehage selv? Men hun tør vel ikke kreve noe sånt av sin partikollega; Altas ordfører Geir Ove Bakken.

Statsminister Jens Stoltenberg sa en gang, at det som gjorde han mest stolt, var all den frivillige innsatsen som gjøres i dette landet. Hans partikollegaer på Sametinget anerkjenner dessverre ikke all den frivillige innsatsen som gjøres i Sápmi.

Det skuffer meg.

Joint Statement- Indigenous Children and Youth

Supported by:
Indigenous Youth Caucus, Lipan Apache Womens Defense, Centro De Cultura Pueblo Nación Mapuche Pelon Xaru, Cabildo Wayuu Nouna de Campamento, Movimiento de Juventud Kuna, Youth Challenge International – Costa Rica.

Statement on Agenda Iten 8(a)- Indigenous Children and Youth

Good morning Madame Chair, Permanent Forum members, State delegates, brothers and sisters. We would like to acknowledge the peoples of this land, the rivers, the seas and all living beings that inhabit this place from time immerial.

My name is Alancay Morales Garro, young indigenous person from the Brunka people in Costa Rica. I speak on behalf of my organization, Kus Kura, The Central American Indigenous Youth Network and the Indigenous Youth Caucus.

I’m the director the “Indigenous Youth Empowerment for a Borderless Region” project, coordinated by Kus Kura S.C., Movimiento de Juventud Kuna and Youth Challenge International, sponsored by the European Union. This project is being carried out with 12 indigenous peoples groups from Guatemala, Nicaragua, Costa Rica and Panama.

This initiative responds to the recommendations given by youth participants of the Iberoamerican Summit in 2005 and the UNPFII in its sessions of 2003 and 2006, regarding indigenous youth participation at local, national and international levels. As it is widely known, active indigenous youth participation on decision making processes local, national and international is very limited. This represents serious consequences for actual and future beneficiaries of our peoples, since youth perspectives have been done through adults, thus, these processes have left outside approximately 30% of the indigenous population.

Active participation of indigenous youth will allow an effective impact on different levels and it will strengthen cultural and experience exchanges between youth representatives from the region.

This is a Youth-Led development initiative, by young people, for young people. Which has allowed us to have professional and personal growth as present and future leaders, preparing us for the challenges we must face in the future.

Among the priority themes, we are developing issues such as: youth empowerment, policy implementation and regional union of Indigenous Peoples. With the analysis of these issues, we make progress to overcome the exclusion and vulnerability situation that we currently face as young indigenous people.

This initiative contributes to the empowerment of young indigenous people in Costa Rica, Panama, Nicaragua and Guatemala, allowing us to grow as leaders and participate in the self-determination of our peoples according to our aspirations and needs, as it is clearly stated in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and other international human rights instruments.

Madame Chair,

We Recommend that:

The eventual membership of Indigenous Youth as Permament Forum Members.

The Permanent Forum supports initiatives that strengthen and guarantee indigenous youth empowerment for our effective participation on different levels and decision making processes.

With respect and humility from our organizations and the Indigenous Youth Caucus, we offer to socialize the positive results of this experience in Central America, in order to develop similar initiatives in other regions of the world, aiming to guarantee the empowerment of indigenous youth.

Thank you very much!


Alancay Morales Garro

E-mail: alancaym@kus-kura.org


Eriel Deranger

Indigenous Youth Caucus Communications Officer

eriel@clc.takingitglobal.org

http://projects.takingitglobal.org/indigenous